povijest

MILAN KRUHEK, arheolog i povjesničar

Dr. sc. Milan Kruhek (1940. – 2022.) KRUHEK, Milan (1940. – 2022.), hrvatski arheolog i povjesničar, rođen je u Zamlači (Općina Vidovec). Osnovnu školu završio je u Varaždinu, a Dominikansku klasičnu gimnaziju u Bolu na Braču. Arheologiju i klasičnu filologiju diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a poslijediplomski studij Pomoćnih povijesnih znanosti s magisterijem […]

RUDOLF HORVAT, povjesničar, publicist i političar

Autor: Kristijan Skočibušić / Foto: GMV HORVAT, Rudolf  (Koprivnica, 14. 3. 1873. – Zagreb, 25. 5. 1947.), hrvatski povjesničar, publicist i političar, autor iznimnog opusa. Objavio je više od 50 knjiga od kojih su neke objavljene u više izdanja, a neki vrijedni rukopisi na teme iz hrvatske povijesti objavljeni su tek nakon 1990. godine i […]

Gospodarstvo U gospodarskom smislu zadnjih tridesetak godina Hrvatska je tipično tranzicijska zemlja. Pokušaj naglog prijelaza iz socijalističkog dogovorenog gospodarstva u tržišno pokazao je čitav niz manjkavosti hrvatske privrede. Hrvatska, unatoč velikim naporima koji se ulažu u zadnjih desetak godina, još uvijek ima nedovoljno razvijenu infrastrukturu koja može odgovoriti potrebama informacijskog društva, naslijeđe dvojbene privatizacije, manjak […]