Stjepan Darabuš

STJEPAN DARABUŠ, dipl. inž. agr., lovni stručnjak

Stjepan Darabuš (1939.) DARABUŠ, Stjepan – rođen je 1939. godine u Svibovcu Podravskom. Školovalo se u Varaždinu i Zagrebu gdje je diplomirao na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radio je u Zelendvoru od 1963. do 1970. godine na uzgoju divljači (fazana, trčki, divljih patki, prepelica, kamenjarki i kraljevskog fazana). Nakon toga, dobiva radno mjesto savjetnika […]