strip

NIKOLA MAJNARIĆ BAČ, umjetnik, ilustrator i crtač stripova

Nikola Majnarić Bač (1975. – 2004.) MAJNARIĆ BAČ, Nikola (1975. –  2004.) – rodio se u Varaždinu, gdje je pohađao osnovnu školu te završio i osnovnu Glazbenu školu, smjer truba. Nakon varaždinske gimnazije, upisao je Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu diplomiravši s odličnim. Diplomski rad bio mu je Izrada kostima za Boccacciovog Dekamerona.  Proveo je […]