šumarski stručnjak

MILJENKO ŽUPANIĆ, šumarski stručnjak

Mr. sc. Miljenko Županić (1973.) ŽUPANIĆ, Miljenko –  rođen je 1973. godine u Varaždinu, osnovnu školu završio je u Lepoglavi, a srednju elektrotehničku školu u Varaždinu. Nakon toga upisuje šumarski odjel na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje 1997. godine diplomira, a 2005. završava znanstveni magisterij. Nakon pripravničkog staža u Hrvatskim šumama, zapošljava se kao […]