TransCPEarlyWarning

Razvoj sustava za rano upozoravanje na poplave, potrese i druge katastrofe

Varaždinska županija u partnerstvu sa sedam zemalja Autor: TP / Foto: Varaždinska županija VARAŽDIN (24. 2. 2023.) – Varaždinska županija bila je organizator međunarodne konferencije i seminara za prijenos znanja u okviru INTERREG projekta „TransCPEarlyWarning“, br. 979.  Glavna zadaća projekta je unaprijediti sustave civilne zaštite u zemljama Jadransko – jonske regije, koje su izložene sličnim rizicima, […]