Upravljanje šumskim bogatstvom

Upravljanje šumskim bogatstvom (Priručnik za vlasnike šuma)

Šume su najveće hrvatsko nacionalno bogatstvo Priručnik za vlasnike šuma Upravljanje šumskim bogatstvom autora Tomislava Dubravca, Maria Vlašića i Miljenka Županića kroz devet poglavalja, na pregledan i lako razumljiv način, donosi obilje korisnih informacija o tome kako upravljati šumom, poglavito onima koje su u privatnom vlasništvu. Riječ  je o knjizi u kojoj autori govore o […]

MARIO VLAŠIĆ, dipl. inž. šumarstva

Mario Vlašić VLAŠIĆ, Mario (Čakovec, 1977.). Osnovnu školu završio je u Donjem Kraljevcu, a gimnaziju u Čakovcu. Diplomirao je 2001. godine na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 2018. završava poslijediplomski specijalistički studij. Nakon pripravničkog staža u Hrvatskim šumama u šumariji Čakovec i Odjelu za uređivanje šuma UŠP Koprivnica, zapošljava se u Hrvatskim šumama kao […]

Akademik TOMISLAV DUBRAVAC, šumarski stručnjak

Dr. sc. Tomislav Dubravac DUBRAVAC, Tomislav (Tramošnica, BiH,1962.) U rodnom mjestu završio je osnovnu školu, a srednju šumarsku u Vinkovcima/Karlovcu. Diplomirao je 1989., magistrirao 1997., a doktorirao 2002. na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od rujna 1991. godine radi u Hrvatskom šumarskom institutu u Jastrebarskom. U zvanju je znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju od 2017. […]