Zagorski puran

Varaždinsko zelje i Zagorski puran na poštanskim markama i razglednicama

VARAŽDIN – Motivi Varaždinskog zelja i Zagorskog purana, zaštićenih proizvoda Varaždinske županije na razini Europske unije, od danas će se diljem svijeta prenositi i putem poštanskih marki, razglednica i žigova. Hrvatska pošta je u ediciji “Hrvatski zaštićeni poljoprivredni i prehrambeni proizvodi” izdala marke posvećene upravo Varaždinskom zelju i Zagorskom puranu, koje su svečano predstavljene u atriju […]

Zagorski puran (razglednica)

Europska unija Zagorskom puranu 2016. godine dodijelila je Zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. ______________________ Narudžbe: e-mail: info@terra-croatia.eu tel.: 091 63 00 166 Cijena: 1,00 euro. ______________________ Napomena: Najmanja količina za narudžbu je 10 komada. Za narudžbe većih količina odobravamo popust.  

DRAGUTIN VINCEK, poljoprivredni stručnjak

Dr. sc. Dragutin Vincek (1973.) VINCEK, Dragutin – rođen je 1973. godine u Varaždinu. Diplomirao je na Agronomskom fakultetu u Zagrebu 1998. godine, a doktorsku disertaciju obranio je 2010. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Autor/koautor je više od stotinu znanstvenih i stručnih radova. Stručno se usavršavao pri Biotechnical Faculty (Slovenia); University of Wisconsin, Madison […]

Zagorski puran

Zagorski purani (Foto: Arhiva Varaždinske županije) Čuvar zagorskih brega Autor: Kristijan Skočibušić Zagorski puran simbol je Hrvatskog zagorja, kulturno-povijesne regije čiji se jedan dio nalazi i unutar Varaždinske županije. U krajoliku Hrvatskog zagorja, gdje prevladavaju blagi brežuljci, mala obiteljska gospodarstva i radišni ljudi, Zagorski puran, kao da je bio samo jedan djelić mozaika koji je […]