Zagrebačka nadbiskupija

DRAŽEN KULTEŠA, zagrebački nadbiskup

Mons. Dražen Kutleša (1968.), nadbiskup zagrebački KUTLEŠA, Dražen (1968.) – zagrebački nadbiskup, rođen je u Duvnu (Tomislavgradu), osnovnu školu završio je u Prisoju. Klasičnu gimnaziju Ruđera Boškovića u Dubrovniku završio je 1987., a Filozofsko-teološki studij mons. Kutleša 1993. godine na Vrhbosanskoj visokoj teološkoj školi u Sarajevu. Godinu dana kasnije postigao je bakalaureat na Katoličkome bogoslovnom […]