Upravljanje šumskim bogatstvom (Priručnik za vlasnike šuma)

Objavljeno: 14.02.2024.
image

Šume su najveće hrvatsko nacionalno bogatstvo

Priručnik za vlasnike šuma Upravljanje šumskim bogatstvom autora Tomislava Dubravca, Maria Vlašića i Miljenka Županića kroz devet poglavalja, na pregledan i lako razumljiv način, donosi obilje korisnih informacija o tome kako upravljati šumom, poglavito onima koje su u privatnom vlasništvu. Riječ  je o knjizi u kojoj autori govore o širokom spektru zanimljivih tema vezanih za upravljanje šumama. Šume i šumarstvu republici Hrvatskoj, povijest šumarstva, uloga šuma u očuvanju ekosustava, kako pravilno gospodariti šumskim bogatstvom, šumarski radovi u privatnim šumama, zakonodavni okvir, udruživanje vlasnika šuma, subvencije za privatne šume tek su neke od tema koje su obrađene u priručniku.

________________________

Nakladnik: Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika

Sunakladnik: Terra vox, Savez udruga privatnih šumovlasnika Varaždinske županije

Godina izdanja: 2023.

Meki uvez, str. 140., format: 16,5 x 23 cm 

Cijena: 15,00 EUR

_______________________

Narudžbe: 

e-mail: info@terra-croatia.eu

tel.: 091 63 00 166

_____________________________