Uzgoj i zaštita zdravlja peradi

Objavljeno: 25.03.2023.
image

Priručnik za studente i uzgajivače peradi

Uzgoj i zaštita zdravlja peradi novo je izdanje u ediciji Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu. Riječ je priručniku autora Zlatka Janječića, Dalibora Bedekovića, Tajane Amšel Zelenika, Tihomira Zglavnika i Dragutina Vinceka namijenjenog prije svega studentima studija Animalnih znanosti te Proizvodnje i prerade mesa, a jedna od zadaća priručnika je da bude od koristi i uzgajivačima peradi kako bi se na stručan način upoznali s osnovama uzgoja i zaštite zdravlja peradi.

Autori kroz osam poglavlja obrađuju široki spektar tema, od bioloških osnova peradi, najnovijim spoznajama o inkubaciji rasplodnih jaja, genetskog potencijala peradi za proizvodnju mesa, preventivnim mjerama koje utječu na zdravlje peradi do poglavlja u kojem su cjelovito i stručno obrađene bolesti u uzgojima peradi.

_______________________________________________________________________________

Nakladnik:

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Godina izdanja: 2023.

Format: 21 x 28 cm, kolor, tvrdi uvez, str. 76.

Cijena: 20,00 €

________________________________________________________________________________

Narudžbe:

e-mail: info@terra-croatia.eu

e-mail: obrt.infoprint@gmail.com

________________________________________________________________________________