Varaždin gradi sortirnicu otpada

Objavljeno: 22.01.2022.
image

Bosilj: Veliki iskorak u gospodarenju otpadom

Autor: TC

Foto: Grad Varaždin

Gradonačelnik Grada Varaždina dr. sc. Neven Bosilj potpisao je ugovore o izgradnji i opremanju te nadzoru radova izgradnje sortirnice vrijednosti 33,5 milijuna kuna na lokaciji Motičnjak u Varaždinu. Potpisivanju su nazočili ponuditelj najpovoljnije ponude Darko Varga, direktor tvrtke MEPRO d.o.o. , prokurist tvrtke Aedificon d.o.o. Žarko Kraljić s kojim je potpisan ugovor o nadzoru radova te zamjenik gradonačelnika Miroslav Marković.

Gradonačelnik dr.sc. Neven Bosilj naglasio je kako je izgradnja sortirnice veliki iskorak u gospodarenju otpadom. – Tvrtka Mepro će za devet mjeseci izgraditi moderno postrojenje, sortirnicu za reciklabilni otpad. Sve ove komponente – plastika, tkanina, papir, metal, staklo, sve što se odvojeno prikuplja kod naših građana, dodatno će se sortirati u novoj sortirnici. Moja ideja jest da građanima olakšamo jer nema potrebe da imaju mini reciklažna dvorišta i veliku količinu kanti u svojim kućanstvima, već da imamo jednu crnu kantu za mješoviti komunalni otpad i jednu kantu za reciklabilni otpad – rekao je gradonačelnik.

Gradonačelnik Neven Bosilj

Istaknuo je kako je izgradnja sortirnice još jedan u nizu poteza kako bi se gospodarenje otpadom u Varaždinu podiglo na višu razinu: – Moći ćemo, primjerice iz plastike izdvajati pet različitih komponenti, od kojih ćemo dvije moći prodavati. Trenutno plaćamo 895 kuna samo da nam netko otkupi tonu plastike. Vjerojatno ćemo u tome naći solidnu ekonomsku računicu.

Najavio je da će, iako je riječ o automatiziranoj sortirnici, biti potrebe za otvaranjem novih radnih mjesta: „Niti u automatiziranoj sortirnici ne može se zamijeniti ljudski faktor koji je izuzetno bitan. Očekuje se da će sortirnica u godinu dana u jednoj smjeni obraditi sedam tisuća tona otpada, a za to je potrebno dvanaest do petnaest zaposlenih. Ne možemo znati tko će upravljati sortirnicom nakon što će biti izgrađena jer će za to biti objavljen natječaj, ali bit će sigurno otvorena nova radna mjesta.

Grad Varaždin ostaje isključivi vlasnik sortirnice. Prethodno, Grad Varaždin, Grad Ivanec, Grad Lepoglava i općine: Bednja, Beretinec, Cestica, Donja Voća, Jalžabet, Klenovnik, Mali Bukovec, Maruševec, Petrijanec, Sračinec, Sveti Đurđ, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Veliki Bukovec, Vidovec, Vinica i Visoko su 2020. godine sklopili Sporazum o zajedničkom korištenju postrojenja za sortiranje. Temeljem tog sporazuma Grad Varaždin je uspješno prijavio projekt izgradnje i opremanja sortirnice za dodjelu bespovratnih sredstva te s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisao 2021. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Rok izvođenja radova je devet mjeseci. Cilj je na lokaciji Motičnjak izgraditi postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala – sortirnica, kapaciteta oko 7000 tona godišnje u jednoj smjeni.

Planirani radovi  između ostalog obuhvaćaju izvedbu kolno-pješačkog pristupa i ulaza na parcelu, nadzemne mosne vage, porte, sortirnice s nadstrešnicom te dobavu, dopremu i ugradnju opreme, aneksa, montažno-demontažnog skladišta, manipulativnih površina koje obuhvaćaju i ekonomsko dvorište za prostor za kontejnere i površine za pranje vozila, parkirališnog prostora i druge radove predviđene projektom. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.