VATROLSAV JAGIĆ, hrvatski slavist, jezikoslovac

Objavljeno: 28.09.2023.
image

Vatroslav Jagić (1838. – 1923.)

JAGIĆ, Vatroslav (Varaždin 1838. – Beč 1923.) – najvažniji je svjetski slavist druge polovice 19. stoljeća i prve četvrtine 20. stoljeća, čiji znanstveni rad do danas u nekim segmentima na područjima kojima se bavio nije dosegnut. Rođen je 6. srpnja 1838. u Varaždinu, u kojem je proveo kratak dio svoga životnog i radnog vijeka. Školovao se u rodnom gradu i Zagrebu, a nakon završenog studija klasične filologije u Beču 1860. radio je kao profesor na zagrebačkoj gimnaziji. Bio je profesor slavistike na sveučilištima u Odesi, Berlinu, Sankt-Peterburgu i od 1886. do umirovljenja 1908. u Beču. Objavio je više od 700 radova i brojne stručno-znanstvene knjige, u Zagrebu je pokrenuo časopis Književnik, a u Berlinu Archiv für slavische Philologie, koji je uređivao 45 godina. S 28 godina postao je član tadašnje Jugoslavenske, danas Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Umro je 5. kolovoza 1923. u Beču, a uz počasti je sahranjen na Gradskom groblju u Varaždinu 12. kolovoza te godine.

Izvor: GMV