Veliki projekt u prezentaciji prirodne baštine Varaždinske županije

Objavljeno: 01.06.2022.
image

Kreće projektiranje izgradnje Posjetiteljskog centra Gaveznica – Kameni vrh

Autor: VMS

Foto: Varaždinska županija

LEPOGLAVA (1. 6. 2022.) – Gaveznica – Kameni vrh u Lepoglavi jedinstvena je lokacija u Hrvatskoj, na tom području nalazi se jedini sačuvani fosilni vulkan u Hrvatskoj, kao i nalazište poludragog kamena ahata. Sada počinje realizacija velikog i važnog projekta, projektiranje izgradnje i uređenja Posjetiteljskog centra Gaveznica – Kameni vrh.

Najavili su to na današnjoj konferenciji za novinare zamjenica župana Silvija Zagorec, gradonačelnik Lepoglave Marijan Škvarić i ravnateljica Javne ustanove Priroda Varaždinske županije Sanja Kopjar.

– Riječ je o području koje je zakonski zaštićeno od 1998. godine kao šesti geološki spomenik u Hrvatskoj. Vulkan je posljednji put eruptirao prije dalekih 30 milijuna godina, a posljednjih godina privlači sve veću pažnju posjetitelja. Zato je zadovoljstvo najaviti da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost našoj Javnoj ustanovi Priroda odobrio 900.000 kuna za izradu projektne dokumentacije za izgradnju i opremanje Posjetiteljskog centra na ovoj jedinstvenoj lokaciji. Projektiramo centar opremljen s najnovijom tehnologijom, ali i bogatom zbirkom minerala i fosila, koji će pridonijeti popularizaciji i prezentaciji prirodnih vrijednosti Varaždinske županije. Stručnjaci s područja geologije već izrađuju koncept, a istovremeno je počela i priprema dokumentacije za postupak javne nabave za projektiranje. Kad dokumentacija bude dovršena, projekt će biti prijavljen za sufinanciranje iz europskih fondova. Procijenjena vrijednost konačnog ulaganja izgradnje i uređenja Posjetiteljskog centra je, ovisno o sadržajima, od 20 do 50 milijuna kuna. To će izravno doprinijeti posjećivanju same Gaveznice, ali i okolnog područja ekološke mreže – rekla je zamjenica Silvija Zagorec.

– Mogu izraziti ponos i radost da je Grad Lepoglava mjesto još jednog lijepog projekta koji će obogatiti ne samo naš grad, nego i cijelu županiju, kao i regiju. Lepoglava je grad bogate povijesne i kulturne, ali i prirodne baštine. Među jedinstvenostima koji čine to bogatstvo je i fosilni vulkan Gaveznica – Kameni vrh, danas spomenik prirode koji, uz geološku vrijednost, predstavlja veliki potencijal za razvoj turizma Grada Lepoglave i Varaždinske županije. Drago mi je da je ta vrijednost Gaveznice, čiju je revitalizaciju pokrenuo Grad Lepoglava, a nastavila Javna ustanova Priroda, prepoznata na županijskoj razini. Zahvaljujući novim ulaganjima u razvoj ovog lokaliteta, koji se nalazi na „ulaznim vratima“ Grada Lepoglave i Varaždinske županije, osnažit ćemo turističku ponudu. Lepoglava kao grad s UNESCO-ve liste nematerijalne kulturne baštine, na kojoj se nalazi zahvaljujući lepoglavskoj čipki, želi sve svoje povijesne i kulturne znamenitosti predstaviti javnosti te ih ugraditi u vlastiti razvoj, a što u proteklom razdoblju uspješno čini. Drago mi je da ta nastojanja dobivaju podršku Varaždinske županije – rekao je gradonačelnik Marijan Škvarić.

Primjer Gaveznice i posjetiteljskog centra pokazuje nam da zaštitu prirode i zaštićena područja ne treba promatrati samo kroz ograničenja u korištenju nekog područja, već ta područja mogu biti i prilike, jer je sasvim sigurno da su očuvane prirodne vrijednosti dodana vrijednost svakom području, napomenula je ravnateljica JU Priroda Sanja Kopjar.

– Za razliku od većine ostalih područja u Varaždinskoj županiji, geološki spomenik prirode Gaveznica – Kameni vrh je pod zaštitu stavljen nedavno, 1998. godine. Lokalna zajednica je prepoznala vrijednost područja, tako da je lokalitet već u prvih 10 godina od proglašenja uspješno prezentiran posjetiteljima. Posjetiteljski centar nalazit će se na prostoru postojećeg objekta. Kroz planiranu interpretaciju korištenjem najnovije tehnologije, ali i bogatu zbirku minerala i fosila, sasvim sigurno će pridonijeti popularizaciji i prezentaciji prirodnih vrijednosti Varaždinske županije. Ugovor između Fonda i naše ustanove je već potpisan i sada marljivo radimo na pripremi javne nabave za uslugu izrade projektne dokumentacije – rekla je Sanja Kopjar.

Lokalitet se nalazi na sjevernim obroncima Ivanščice i u neposrednoj je blizini područja ekološke mreže Natura 2000 – Vršni dio Ivančice. Aktivnost uređenja Posjetiteljskog centra će biti i jedna od aktivnosti koje će se planirati u sklopu Plana upravljanja tim područjem. Javna ustanova Priroda Varaždinske županije izrađuje ukupno 5 planova upravljanja područjima ekološke mreže, a koji će pridonijeti očuvanju brojnih ugroženih i rijetkih vrsta.

– Planove upravljanja izrađujemo samostalno ili u suradnji s drugim ustanovama za područje Regionalnog parka Mura – Drava, vršni dio Ivančice, vršni dio Ravne gore, što uključuje i zaštićene spomenike prirode Mačkovu špilju i špilju Vindija, zatim za livade uz rijeku Bednju zajedno s park-šumom Trakošćan te livade kod Hudinčeca i Ljubeščice na kojima raste jedna od najvećih europskih orhideja – jadranska kozonoška. Samo neki od ciljeva ovih planova su očuvanje leptira Velikog livadnog plavca, očuvanje jelenka – jednog od najvećih europskih kukaca prisutnih u našim šumama te očuvanje vidre, brkatog stanovnika naših rijeka – navela je Sanja Kopjar.

Zainteresirana javnost se u cijeli proces može uključiti krajem godine kada će svi planovi upravljanja biti na javnom uvidu.

Fotogalerija: ___________________