Zaštita prirodnih vrijednosti

Objavljeno: 27.10.2021.
image

Podrška inicijativi za proglašenje Parka prirode Ivanščica, Strahinjčica, Maceljsko gorje i Ravna gora

Autor: TC

Foto: Varaždinska županija

Varaždinska županija u potpunosti podržava inicijativu za proglašenje Parka prirode Ivanščica, Strahinjčica, Maceljsko gorje i Ravna gora. Živimo u kraju velike bioraznolikosti, a cilj nam je očuvati ga za sljedeće generacije kako bi i oni mogli uživati u ovim prirodnim ljepotama – istaknula je zamjenica župana Silvija Zagorec na samom početku znanstveno-stručnog skupa „Ivanščica, Strahinjščica, Maceljska gora i Ravna gora – park prirode Republike Hrvatske“, koji je održan u Županijskoj palači u Varaždinu.

Organizator skupa je HAZU – Zavod za znanstveni rad u Varaždinu u suradnji s Varaždinskom županijom i Razvojnom agencijom Sjever – DAN, a na njemu su znanstvenici i stručnjaci održali izlaganja o razlozima i koristima proglašenja prostora Ivanščice, Strahinjčice, Maceljske gore i Ravne gore parkom prirode.

Vjerujemo da će rezultat ovog znanstveno-stručnog skupa biti zaključci i smjernice, a sve s ciljem kako bi ovo područje bilo proglašeno 13. zaštićenim parkom prirode u Hrvatskoj – navela je Silvija Zagorec.

Bilo je nekoliko inicijativa za proglašenje parka prirode koje, nažalost, nisu zaživjele, no sada je ovaj prijedlog dobio podršku različitih političkih opcija iz Varaždinske i Krapinsko-zagorske županije, naveo je saborski zastupnik Damir Habijan, inicijator proglašenja parka prirode.

Svi su podržali ovu inicijativu koja nema politički predznak, nego je cilj da područje sjeverne Hrvatske dobije prvi park prirode. Ako govorimo o bioraznolikosti, što su osnovni uvjeti da bi neko područje bilo proglašeno parkom prirode, nitko ne može osporiti da Ivanščica i druga gorja ispunjavaju uvjete, što je pokazala i stručna podloga izrađena još 2013. Cilj je da, ako se pokaže da su ispunjeni svi uvjeti, prvi park prirode na ovom području dobijemo 2024. godine – rekao je Habijan.

Biospeleološka istraživanja su provedena, izrađen je katastar špilja i špiljskih objekata, faune i flore na cijelom ovom području tako da svi uvjeti za proglašenje parka prirode postoje, napomenuo je dr. sc Miljenko Ernoić, direktor Razvojne agencije Sjever – DAN.

Po čemu je prostor Ivanščice, Strahinjčice, Maceljskog gorja i Ravne gore poseban, pojasnio je dr. sc. Aljoša Duplić, ravnatelj Zavoda za zaštitu okoliša i prirode.

– Taj prostor je iznimno bogat florom. Zabilježeno je oko 1.200 biljnih vrsta, a na prostoru cijele Hrvatske ih je oko 5.000. Sam taj broj vam kaže da je to ogroman udio, veći od 20 posto, a s druge strane ovaj prostor je od iznimnog značaja i po georaznolikosti. Imamo niz geološko-paleontoloških, mineroloških i hidromorfoloških lokaliteta koji su od velike vrijednosti i značaja, ne samo na nacionalnoj, nego i na globalnoj razini. Što se tiče bioraznolikosti, ovaj prostor već danas, posebno područje Ivanščice i Strahinjščice uživaju zaštitu kroz ekološku mrežu Natura 2000. U svakom slučaju, riječ je zasigurno o području koje zavređuje dodatnu zaštitu i mehanizme koji će pomoći u upravljanju i očuvanju te popravljanju stanja bioraznolikosti, poglavito šuma jer više od 50 posto površina je pod šumskim staništima – naveo je dr. sc. Duplić.

Izlagači su bili i mr. sc. Roman Ozimec, dr. sc. Dragutin Vincek, akademik Mladen Obad Šćitaroci, prof. dr. sc. Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, Dubravko Šincek, asist. Marin Duić, mag. ing. arh., doc. dr. sc. Marko Rukavina, Neven Matočec, Ivana Kušan, dr. sc. Mišel Jelić, Alen Jurenac, mag. ing. agr., Goran Radonić, dipl. ing. geol.

Moderator znanstvenog skupa bio je dr. sc. Vladimir Huzjan, a sudjelovali su znanstvenici i stručnjaci s Instituta Ruđer Bošković, Javne ustanove Priroda Varaždinske županije, Arhitektonskog fakulteta Zagreb, Geotehničkog fakulteta Varaždin, Sveučilišta Sjever, Hrvatskog šumarskog instituta, Gradskog muzeja Varaždin – prirodoslovni odjel, turističkih zajednica, kao i predstavnici postojećih parkova prirode.

Fotogalerija: _____________________