ZORAN HEGEDIĆ, političar

Objavljeno: 29.01.2023.
image

Zoran Hegedić (1970.)

HEGEDIĆ, Zoran – rođen je 1970. godine u Kladovu (BiH). Nakon osnovne škole u Brezničkom Humu, srednju je završio u Mariboru. Dvadesetak godina radio je u više privatnih poduzeća. Od 2009. profesionalno obnaša dužnost načelnika Općine. U politički život Općine Breznički Hum aktivno se uključio 2001. godine kada se priključuje HNS-LD i kroz političko djelovanje te stranke ostvario je velike rezultate kojima je kvaliteta života u Općini Breznički Hum podignuta na znatno višu razinu. Mnogi od realiziranih projekata dijelom su financirani sredstvima europskih fondova. U stranci obnaša više istaknutih dužnosti kako na općinskoj, tako i županijskoj razini. Član je Središnjeg odbora HNS-a. Više puta je biran za općinskog vijećnika. Desetljećima je aktivan u vatrogastvu i lovstvu te u organizaciji kulturnih i humanitarnih programa.