Donja Voća

image

Crkva sv. Martina (Foto: Kristijan Skočibušić)

Nepresušno vrelo tradicijske baštine i hrvatske naive

Autor: Kristijan Skočibušić

Općina Donja Voća nalazi se tridesetak kilometara od Varaždina u pograničnom dijelu Varaždinske županije s Republikom Slovenijom. Riječ je o kraju iznimnih prirodnih ljepota kojim dominiraju blage padine brežuljaka zasađenih vinovom lozom. Gorskim dijelom Ravne gore dominiraju šume, u dolinama livade i plodne njive. Brojni arheološki nalazi svjedoče o stotinama tisuća godina života na voćanskom prostoru.

Na tom području sagrađeni su vrijedni kulturno-povijesni spomenici. Najvažniji je crkva sv. Martina iz 1756. godine. Oslikana je baroknim zidnim slikama Rangerove škole, no najvažniju sliku dvije bogato odjevene žene koje pružaju ruke jedna prema drugoj naslikao je sam Ivan Ranger. Grbovi sa slike otkrivaju alegoriju koja upućuje na bratimljenje Hrvatske i Štajerske. U središtu Donje Voće, nedaleko od ulaza u župnu crkvu, nalazi se pil sv. Martina, rad  kipara Josipa Cikača iz Varaždina.

Istraživačima kulturne povijesti nudi se nepresušno vrelo otkrivanja tradicijske baštine, umjetničkih i kulturnih vrijednosti hrvatske naive. Voćanski kraj je galerija na otvorenom! Najpoznatiji Voćanac je Slavko Stolnik, naivni slikar koji je svjetsku slavu stekao brojnim izložbama slika i skulptura u Hrvatskoj i inozemstvu.

Špilja Vindija nalazi se tek dva kilometra od središta Donje Voće. Nakon čišćenja, špiljska dvorana duga je pedesetak metara, široka dvadesetak, a visoka oko 10 metara. U špilji su pronađeni jedni od najboljih ostataka neandertalaca na svijetu s najbolje očuvanim DNK. Špilja Vindija zaštićeni je spomenik prirode koji čuva neprocjenjivo geološko, geomorfološko i botaničko blago toga dijela Hrvatske.

_____________

Izvor: Skočibušić, Kristijan. (2017.) : Varaždinska županija (monografija & vodič). Terra vox. Vidovec.