Mali Bukovec

image

Središte naselja Mali Bukovec (Foto: Kristijan Skočibušić)

Proslavili se proizvodnjom cvijeća i povrća

Autor: Kristijan Skočibušić

Naselje i sjedište istoimene Općine Mali Bukovec nalazi se desetak kilometara sjeveroistočno od Ludbrega, između rijeka Plitvice i Bednje, nedaleko njihova ušća u Dravu. Najistočnija općina Varaždinske županije razvila se uz cestu Ludbreg – Legrad i uz seoske putove koji se prostiru prema sjeveru do rijeke Bednje, a tek manjim dijelom općina prelazi Bednju. U siječnju 1993. godine, obnovljena je stara općinska uprava u Malom Bukovcu, a 1996. iz općine se izdvajaju Veliki Bukovec, Dubovica i Kapela Podravska te formiraju novu općinu Veliki Bukovec. Područje općine pripada Župi sv. Franje Asiškoga.

Toponim minorem Bwkowcz prvobitni je opisni naziv za sadašnji Mali Bukovec, a naveden je godine 1553. na Frodnoharovu bukovečkom imanju. Naselje se prvi puta imenom Kys Bukowcz (Kiš Bukovec − Mali Bukovec) javlja 1598. godine. Naselje je od godine 1643. pripadalo posjedima obitelji Drašković gdje je obitelj imala grofovsku kuriju. Godine 1649. spominje se drvena kapela Sv. Katarine u Malom Bukovcu kao filijalna kapela Župe sv. Franje sa sjedištem u Velikom Bukovcu kojoj i danas pripada (1733. godine kapela je nanovo podignuta, da bi 1757. − 1758. bila ponovno od kamena izgrađena u baroknom stilu namjesto drvene kapele sv. Katarine). Carica Marija Terezija 1759. godine dala je Malom Bukovcu povlasticu trgovišta s pravom održavanja godišnjeg sajma, a godine 1888. odobren je osnutak nove upravne obćine Bukovec mali u ludbreškom kotaru. Narodna pučka učiona u Malom Bukovcu počela je s radom 1865. dok je škola u Sv. Petru osnovana 1858. godine. Obje škole 1958. postaju područne škole osnovne škole Veliki Bukovec. Godine 1976., nakon više od stoljetne tradicije školstva, područne škole u Malom Bukovcu i Svetom Petru ukinute su zbog nedovoljnog broja djece. Pošta u mjestu Mali Bukovec otvorena je 1870. godine.

Područje općine Mali Bukovec od davnina je poljoprivredni kraj, a veliki značaj razvoju poljoprivrede dala je obitelj Drašković. Zahvaljujući njima seljaci s bukovečkog područja desetljećima su među najboljim proizvođačima povrća i cvijeća u Hrvatskoj, te su bili vodeći u sjemenarskoj proizvodnji. Osim poljoprivrede, razvijena je kožna, drvna i metaloprerađivačka industrija te trgovina i uslužne djelatnosti. Zahvaljujući blizini rijeke Drave, područje je izvor mineralnih sirovina – šljunka i pijeska, dok još uvijek neiskorišten, ali veliki potencijal općine Mali Bukovec predstavlja izvor geotermalne vode Lunjkovec-Kutnjak.

__________________

Izvor: Skočibušić, Kristijan.( 2017.) : Varaždinska županija (monografija & vodič). Terra vox. Vidovec.